Náš tím - Predsedníctvo OZ

JUDr. Viera Kubicová

štatutár - predsedníčka OZ

email: kubicova@dieravsysteme.sk

+421 903 703 592

PaedDr. Eva Klikáčová

štatutár - členka predsedníctva

laureátka Krištáľového krídla 2019

email: klikacova@dieravsysteme.sk

+421 918 653 476